Peuterspeelzaal | Woltersum | 06 - 57 28 56 90

Peuterspeelzaal Ten Post

Bij peuterspeelzaal Ten Post is er op vrijdagmorgen speciaal aandacht voor de 3 jarigen.  In deze groep onder leiding van juf Willy kan er meer aandacht worden gegeven aan de ontwikkelingsgebieden van de peuters doordat er minder leeftijdsverschil is tussen de verschillende peuters. Hierdoor worden de peuters meer uitgedaagd. Er wordt op een speelse manier aandacht gegeven aan het sociale-emotionele aspect, motoriek, taal, rekenen en zelfstandigheid.

Ook voor peuterspeelzaal Ten Post is een goed pedagogisch klimaat een veilig klimaat;

  • duidelijkheid en voorspelbaarheid
  • individuele aandacht
  • luisteren
  • jezelf kunnen zijn en fouten mogen maken.

Steekwoorden die daarbij van toepassing zijn: warmte, vertrouwen, groepsbeleving, interesse in de achtergrond van de peuters. Dit alles vormt een klimaat wat zorgt voor een goede ontwikkeling; je rugzak vullen met ervaringen, ruimte geven, grenzen aangeven, uitdagend en een gedifferentieerd aanbod, structuur en dit alles draagt bij aan een groeiende zelfredzaamheid.

Je bent van harte welkom om te komen kijken. Maak je wel even een afspraak? Peuterspeelzaal Ten Post is gehuisvest in het gebouw van CBS De Wieken in Ten Post.

3+ Groep 
Vrijdagmorgen 8.30 – 11.30 uur (locatie Ten Post)

De kosten voor peuterspeelzaal Ten Post bedragen voor dit schooljaar 2017-2018 € 20,00 per maand.
Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Ouders kunnen hierdoor in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.toeslagen.nl

2015-12-22 Inspectierapport PSZ Ten Post