Peuterspeelzaal | Woltersum | 06 - 57 28 56 90

Nieuwsbrief februari 2017

Welkom

Diede, Jeason en Wietse zijn in het nieuwe jaar bij ons begonnen. We wensen hen veel plezier!

 

Nieuwe peuters zijn altijd welkom in Ten Post of/en in Woltersum. In Ten Post ie er een 3+ groep op

vrijdagmorgen bij juf Willy van 8.30 tot 11.30. In Woltersum zijn twee groepen onder leiding van juf

Maaike. De peuters kunnen daar terecht op maandagmorgen/woensdagmorgen of

maandagmiddag/donderdagmorgen.

We zijn blij met de inzet van al onze vrijwilligers, zonder hen zouden wij de groepen niet kunnen

draaien. Nieuwe enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op vaste/oproepbasis zijn

altijd welkom! Per dagdeel staat daar een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover. Heb je

belangstelling of ken je iemand, laat het even weten aan juf Willy of aan juf Maaike.

Vooraankondiging contributieverhoging

 

Per september gaan wij de contributie verhogen van €40,- naar €42,50 in Woltersum en van €20,-

naar €22,50 in Ten Post. Dit in verband met verhoogde kosten, zoals huur, fruit, verzekeringen en

loonkosten. Wij krijgen geen subsidie en betalen alles vanuit de contributie, giften en acties.

 

Ouderbetrokkenheid

Zoals jullie weten draaien onze peuterspeelzalen vooral op vrijwilligers. Daarom is alle hulp die wij

aangeboden krijgen erg belangrijk en prettig. Ondersteuning kan aangeboden worden in vele

vormen, zoals op materieel gebied ( denk aan knutselmateriaal, koffie, thee, speelgoed, lekkernijen

tijdens excursies, maken van feesthoedjes, decoreren lokaal, wassen, maar ook op financieel gebied

en ondersteuning van de juffen. (bijv. helpen bij de peuters, schoonmaken lokaal/plein)

Vakantietijden

Voorjaarsvakantie 20-2 t/m 24-2

Tweede Paasdag 17-4

Meivakantie 24-5 t/m 28-5

Hemelvaart 25-5

Pinkstervakantie 5-6 t/m 9-6

Laatste schooldag 21-7

Wat nog komt:

  • Lammetjes kijken met ouders en peuters
  • Paasviering
  • Schoolfoto’s
  • Schoolplein vergroten
  • Schoonmaak klas
  • Schoolreis
  • Afsluitende picknick